Levensloopbestendig wonen, meer dan een trend.

Vastgoedexperts voorspellen een grondige wijziging inzake woontrends in 2018. Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck heeft het over een hybride toekomst waarbij er gekozen wordt voor compacte huizen of – beter nog – appartementen. De appartementen worden pakweg 10% kleiner en zullen niet langer voorzien worden van een klassieke verwarmingsketel. Geothermische netwerken doen hun intrede. De technologische evolutie staat eveneens niet stil en zorgt ervoor dat heel wat projectontwikkelaars appartementen ook levensloopbestendig gaan inrichten én uitrusten.

 

Smart Assisted Living
Bij levensloopbestendig wonen denkt men meteen aan brede deuren, drempelloze overgangen en een aantal vaak stigmatiserende zorggerelateerde elementen zoals beugels en handvaten. Maar niets is minder waar, door een combinatie van slimme technologie en een moderne bekabeling kunnen projectontwikkelaars vandaag smart living appartementen aanbieden, die technologisch kunnen meegroeien met de noden en behoeften van haar bewoners. De Belgische hard- en softwareproducent IPBuilding is hiermee niet aan haar proefstuk toe en leverde intussen meer dan 1300 bouwprojecten op.

Kris Pensaert (IPBuilding): “De meerderheid van de kopers van appartementen zijn ouder dan 50, deze generatie denkt bewust na over het levensloopbestendige karakter van hun nieuwe woonst. Projectontwikkelaars kiezen daarom meer en meer voor het concept Smart (Assisted) Living.”

“IPBuilding realiseert vandaag Smart Living woonomgevingen, hierbij worden alle technieken gecombineerd op één digitaal platform. Bewoners kunnen verlichting, multimedia, zonnewering, beveiliging, toegang,… bedienen vanop een touchscreen in de woning, maar evengoed vanop afstand via een tablet of smartphone. Dit zorgt voor meer comfort, veiligheid en een reductie van het energieverbruik,” aldus Michael Van Buggenhout van IPBuilding. We stellen vast dat de noden en behoeften wijzigen bij het ouder worden. Gebruiksgemak, veiligheid en opvolging nemen dan een prominente plaats in. “Wanneer de situatie zich voordoet, kunnen we zonder breek- of kapwerken assistentieve technologie toevoegen aan het reeds aanwezige IPBuilding Smart Living systeem. Het gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van een intelligent noodoproepsysteem. Senioren kunnen via een draadloze alarmknop, een knop op de touchscreen of via een hals/polsband makkelijk contact opnemen met een persoon naar keuze. Dit kan familie zijn, maar evengoed een professionele hulpverlener zoals een dienst thuisverpleging.”

Met andere woorden, na jaren te hebben genoten van de voordelen van Smart Living, kunnen bewoners naadloos overgaan naar Smart Assisted Living. IPBuilding ontwikkelde ook een aangepaste layout voor én samen met ouderen die intussen succesvol wordt toegepast in verschillende Smart Assisted Living projecten én in verschillende complexen van assistentiewoningen.

Op maat van de doelgroep
Heel wat projectontwikkelaars, die appartementen ontwikkelen en in de markt zitten, nemen het concept ‘levensloopbestandig wonen’ vandaag al mee in de opzet van hun projecten. “Projectontwikkelaars beseffen dat Vlamingen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het overgrote deel van de kopers van appartementen in Vlaanderen is trouwens ouder dan 50. Het aanbieden van assistentieve techologie in appartementen is dan ook niet langer een must, maar echt een noodzaak geworden om projecten te laten slagen.”

Meer info via www.ipbuilding.com, info@ipbuilding.com, 09 279 89 69

IPBuilding is een internationaal actief Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van toepassingen voor Smart Care, Smart Building en Smart Homes. IPBuilding heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van de hardware en bijbehorende software om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten. Daarbij staan de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit voor de eindgebruiker centraal. IPBuilding plaatste al meer dan 1300 intelligente systemen voor zowel particuliere woningen en appartementen als voor assistentiewoningen, woonzorgcentra, kantoren en winkels.

Share on:

Sign up for our newsletter

If you would like to receive our newsletter, just click here and let us have your email address.