Privacy & Legal

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het internet.

We hebben een reeks nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebbende bezoekers van onze website het recht van verzet tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing doeleinden. Als u hiervan gebruikt wenst te maken, gelieve ons te contacteren.

U wordt ook op de hoogte gebracht als ons bedrijf de consumenteninformatie kan gebruiken voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van onze website toegang op alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren.
Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, kunt u altijd contact opnemen met onze dienst.

Hoe kunt u ons bedrijf contacteren voor wat dit privacy-beleid betreft? Wenst u te reageren of informatie te bekomen aangaande één van de hiervoor beschreven praktijken, dan kunt u ons contacteren: info@ipbuilding.com.