Ventilatieregeling

“Voor een gezonde leef- en werkomgeving”

Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Teveel vocht in huis kan op zijn beurt geurtjes, condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Daarom is het uitermate belangrijk om grondig en op regelmatige basis te ventileren.

Continu en gecontroleerd ventileren is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.
Ventilatiesystemen kunnen gestuurd worden via de bijhorende 3-standenschakelaar (afwezig, health en boost) of andere ingebouwde intelligentie. Echter, ervaring leert dat men deze standenschakelaar quasi nooit van positie wijzigt.

De functie van de standenschakelaar wordt overgenomen door IPBuilding. De aansturing van het ventilatiesysteem in 3 standen gebeurt volledig automatisch rekening houdend met regimes aanwezig, afwezig, dag en nacht. Ook zal bij het koken, badkamer of toiletbezoek het ventilatiesysteem automatisch voor bepaalde tijd op de booststand draaien.

 

Share on:

Sign up for our newsletter

If you would like to receive our newsletter, just click here and let us have your email address.