Slimme sensoren

“Multifunctioneel inzetbaar”

De slimme sensoren worden multifunctioneel ingezet.

In het regime ‘aanwezig’ worden de sensoren gebruikt om in functie van aanwezigheid:

  • verlichting aan en uit te schakelen
  • ventilatie naar hogere stand te schakelen
  • verwarming te activeren
  • audio aan te zetten
  • geschakelde stopcontacten aan en uit te schakelen

Licht- en tijdsturingen kunnen gekoppeld worden aan sensoren. Bijvoorbeeld opdat een bepaalde sensor enkel en alleen actief zou zijn indien het buiten donker is of tussen bepaalde tijdstippen.

In het regime ‘afwezig’ wordt de sensor gebruikt als alarmsensor. Van zodra iemand wordt gedetecteerd zal de alarmsfeer worden geactiveerd.

Verder kan de sensor ook worden ingezet om afwijkend leefgedrag in kaart te brengen.

Standaard is 1 sensor mee opgenomen (badkamer)

Deel via:

Registreer voor onze nieuwsbrief

Hebt u interesse in Smart Living, lees dan onze nieuwsbrief en blijf bij ivm trends, projecten, enz