Door communication & intercom

“Video and speaking and listening link to visitors”

A SIP compatible videophone with call panel is located at the main entrance. A total of 31 push buttons are provided (30 assisted-living homes + reception). When a person rings the doorbell, the touchscreen of the relevant home will start to ring. This screen will then show the video feed from the outside panel. When answering the door, the resident can communicate with the visitor and, if desired, open the main entrance door. The access control badge reader is integrated into the call panel.

Videophone of the outside station with call panel and access control

If certain network requirements are met, the videophone feed (video and audio) can also be sent to the resident’s tablet. This is useful if, for example, the resident is in the cafeteria or visiting neighbours. If a person calls the residential care assistant, this person will have a video, speaking and listening link via the tablet. The touchscreens in the assisted-living housing can also be used as an intercom system. Residents can call the residential care assistant or the reception desk and vice versa. If desired, you can also call other residents.

Share on:

Sign up for our newsletter

If you would like to receive our newsletter, just click here and let us have your email address.

Deurcommunicatie & intercom

“Beeld-, spreek- en luisterverbinding met bezoekers”

Aan de hoofdinkom wordt een SIP compatibele videofoon met beltableau geplaatst. In totaliteit worden bijvoorbeeld 31 drukknoppen voorzien (30 assistentiewoningen + receptie). Bij aanbellen zal in de gekozen assistentiewoning het aanraakscherm rinkelen. Op dit scherm wordt het videobeeld weergegeven van de buitenpost. Bij opnemen kan de bewoner communiceren met de bezoeker en indien gewenst de hoofdinkomdeur openen. De badgelezer voor de toegangscontrole wordt ingewerkt in de beltableau.

Videofoon buitenpost met beltableau en toegangscontrole

Indien voldaan wordt aan bepaalde netwerkvereisten kan de videofonie ook doorgeschakeld  (beeld en spraak) worden naar de tablet van de bewoner. Handig als deze bijvoorbeeld in de cafetaria aanwezig is of op bezoek bij buren. Indien wordt gebeld naar de woonzorgassistent zal deze beeld-, spreek- en luisterverbinding hebben via de tablet. De aanraakschermen in de assistentiewoningen kunnen ook gebruikt worden als intercom. Men kan bellen naar de woonzorgassistentent of de receptie en omgekeerd. Indien gewenst kan men ook bellen naar andere bewoners.

Share on:

Sign up for our newsletter

If you would like to receive our newsletter, just click here and let us have your email address.