HEMS (Home Energie Management System)

Sinds het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars met zonnepanelen met een digitale meter heeft vernietigd, is de aandacht voor energiebeheer in een particuliere woning nog nooit zo belangrijk geweest.

Naast het meten en visualiseren van de energieflow is het natuurlijk ook belangrijk om de nodige bijsturingen te doen in functie van deze parameters. Het in/uit schakelen (beheren) van een aantal (groot) verbruikers zal daar een grote rol in spelen en het liefst nog automatisch, zonder aan het comfort van de bewoner te knagen.

Centraal in dit geheel staat de digitale meter. De digitale meter levert een massa aan interessante informatie. Eens de digitale meter voorzien is van een HEMS spreekt men van een slimme meter, maar dit terzijde.

Dankzij de informatie van de slimme meter, zal het HEMS systeem op de hoogte zijn van de momenten waarop er overproductie is van zonnepanelen. Op dat moment kunnen toestellen zoals boilers, wasmachine, droogkast, etc ingeschakeld worden. Warmtepomp kan extra geactiveerd worden, wagen kan opgeladen worden enz.

Komt daar bij dat vanaf 1/1/2022 de bijdrage in de kosten van het elektriciteitsnet anders zal berekend worden. Deze kost zal mede bepaald worden door het gemiddelde van een aantal PIEK verbruiken. Het komt er dus op neer om pieken te vermijden. Wanneer een gezin aan het koken gaat, kan het dus net nuttig zijn om verbruikers uit te schakelen.

De doelstelling van IPBuilding is een volledig HEMS platform af te leveren waarbij toestellen in en uit geschakeld worden in functie van deze gegevens.

HEMS binnen IPBuilding

Elektrische installaties voorzien van IPBuilding zijn héél makkelijk aan te passen aan deze nieuwe situatie. Dankzij de kracht en de intelligentie van de IPBOX (aanwezig op elke installatie) is de data van de slimme meter makkelijk in te lezen en te bewerken.

Stap 1

Het volstaat om de P1 poort van de slimme meter aan te sluiten op een USB ingang van de IPBOX. Hiervoor is een aangepaste kabel beschikbaar:

ref. IP0715

Doordat de slimme meter zijn data aflevert op TTL niveau is deze kabel beperkt tot 1,5 meter. Het verlengen ervan kan resulteren in fouten of geen uitlezing. De IPBOX moet dus in de buurt van de slimme meter zijn opgesteld. De LAN aansluiting van de IPBOX kan desnoods verlengd of aangepast worden.

Installaties waar IPBox en slimme meter niet te verenigen zijn, kunnen voorzien worden van een P1 LAN extender.(leverbaar vanaf 15 december 2021)
Stap 2

De P1 poort van de digitale meter is niet actief. Deze moet geactiveerd worden via Fluvius.

Stap 3

Vervolgens dient de IPBOX voorzien te worden van de nodige HEMS software. Deze upgrade kan volledig op afstand gebeuren. ♦

Stap 4

Vanaf dat ogenblik zullen alle gegevens opgeslagen worden op de IPBox. Actuele waardes van zowel energie als gas zijn onmiddellijk te consulteren in de /general software, maar ook in de /mobile als op de touchscreens.

Per dag worden gegevens bijgehouden en na een paar dagen kan men al mooie statistieken raadplegen.

Indien u een installatie wenst uit te rusten met HEMS, informeer aan de hand van het installatienummer (vb: 2017-830) of de IPBox compatibel is en wat er nodig is voor een upgrade. Afhankelijk van het installatiejaar kan dit beperkt zijn tot software, of het aanpassen van het besturingssysteem tot een hardware upgrade.